V Міжнародна науково-практична конференція (18-31 жовтня)

Звернення ректора НПУ імені М. П. Драгоманова

Віктора Андрущенка

       Шановні учасники V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», сердечно вітаю Вас від імені багатотисячного колективу Національного педагогічного університету імені М. П.  Драгоманова.

      Усіх нас об’єднує спільна мета – не тільки виростити здорове та щасливе молоде покоління громадян своєї держави, а й відкрити йому цей світ у всьому багатоманітті можливостей для повноцінної реалізації власних здібностей і талантів; підготувати до впевненого входження у доросле життя в якості гармонійно розвиненої та духовно багатої особистості. Вирішення такого завдання під силу лише педагогу, який любить свою професію, який закладаючи фундамент подальших успіхів і перемог дитини, готовий без останку «віддати їй власне серце». Причому, найбільша відповідальність за результати цієї роботи в сучасних соціокультурних реаліях покладається на вихователя, який першим формує основи світогляду дитини, вибудовує підвалини її культури та моралі, торує для неї шлях через численні бар’єри, що постійно і невідворотно створює сучасний світ. Саме тому значення особистості вихователя для всієї траєкторії людського життя безцінне, адже від його професіоналізму в буквальному розумінні залежить майбутнє людини, прогрес держави та доля нації.

    Сучасне дошкілля сьогодні гостро потребує фахівця високого рівня, який володіє якісними професійними знаннями і навичками,бездоганною внутрішньою культурою, готовністю реалізувати власний творчий потенціал в умовах динамічних змін, виступаючи зразком особистісного зростання для своїх вихованців. Водночас, суспільству необхідні й талановиті науковці, здатні плідно розвивати галузь дошкільної освіти, брати активну участь у розробці нових педагогічних технологій, забезпечувати гідний поступ педагогічної науки. Нагальність цих завдань вимагає особливої системи відбору обдарованої молоді, ранньої професіоналізації, ефективної системи формування фахових якостей та готовності до педагогічної діяльності.

         Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова є визнаним вітчизняним лідером у цьому напрямку і продовжує динамічно збільшувати свої наукові, освітні та виховні здобутки. Однак, ми ставимо перед собою більш амбітне завдання: у найближчі 7-10 років утвердитись в якості провідного педагогічного навчального закладу Європейського простору. Здійснити це непросто, але можливо, тому що в нашому активі найкращий у своїй державі науково-педагогічний потенціал, відомі наукові школи, а головне – талановиті викладачі та студенти – справжні партнери на шляху до досягнення поставленої мети.

       Університет сьогодні – це майже 36 тисяч студентів і 20 академічних Інститутів, найкраща серед вищих навчальних закладів України наукова бібліотека, сучасний спортивний комплекс, зразкові гуртожитки. За останні роки ми стали не просто помітними, але й шанованими у вітчизняному освітньому просторі; нас все більше знають та поважають у Європі; до нас їдуть на навчання іноземні студенти; ми наполегливо розширюємо предметне та ефективне міжнародне академічне співробітництво. І це не лише свідчення динамічного розвитку Драгоманівського університету, це – оцінка кожного з нас і водночас, потужний стимул до подальшої наполегливої роботи та нових звершень.

      Інститут розвитку дитини – наймолодший серед інших інститутів нашого навчального закладу. Але за п’ять років свого існування він утвердився як справжній науково-методичний і просвітницько-організаційний центр професійної підготовки фахівців для галузі дошкільної освіти та соціокультурної діяльності. За цими вагомими здобутками стоять його співробітники – найцінніше багатство, краса і гордість університету, та його студенти – нова плеяда талановитих і натхненних «митців дитячих душ». Колектив Інституту пишається їхніми успіхами і прагне постійно підвищувати якість освіти, запроваджує у навчально-виховний процес інноваційні форми роботи, забезпечує студентам можливість активно займатися науково-дослідною діяльністю, спрямовує їх на творчу працю та безперервний професійний розвиток. Результати свідчать самі за себе – нині в Україні не тільки немає жодного дошкільного навчального закладу, де б не працювали вихованці Інституту розвитку дитини, вони також гідно представляють свою alma-materна всіх рівнях освітньої системи нашої держави. І ми віримо в те, що навіть у сучасних непростих соціокультурних умовах кожен з них плекатиме індивідуальність дитини; створить для неї таке розвивальнесередовище, яке б стимулювало її пізнавальну активність та допомогло розкритися всім задаткам і здібностям.

     Сьогодні я з особливим задоволенням констатую той факт, що Інститут розвитку дитини зумів своєю діяльністю консолідувати інтереси і творче завзяття як досвідчених педагогів та науковців, чиї заслуги перед дошкільною освітою важко переоцінити, так і молодих вчених, аспірантів, студентів, які тільки-но стають на шлях наукових досліджень, і ще, я в цьому переконаний, приємно здивують нас своїми досягненнями. Вірю в те, що чергова Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» подарує кожному її учаснику хвилюючі миттєвості творчого горіння та духовного збагачення; стане вагомим внеском у розвиток вітчизняної дошкільної освіти. Тож успішної праці вам, шановні колеги, невтомного наукового пошуку та нових професійних звершень.

 

Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова,

член-кореспондент НАН України,

академік НАПН України,

доктор філософських наук, професор

В. П. Андрущенко

 

 

Секція 1

"Сучасне дошкілля в європейському освітньому просторі"

Модератори обговорення

      Богуш Алла Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

 

 

 

 

 

 

     Загарницька Ірина Іванівна - кандидат філософських наук, професор, директор Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали секції

Андрущенко Віктор - доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Амет-Уста Зарема - аспірант кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки НПУ М. П.  Драгоманова

Стаття

Бекирова Адиле - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Кримського інженерно-педагогічного університету

Стаття

Богуш Алла - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Стаття

Борисова Наталія - кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Стаття

Вернидуб Роман - кандидат педагогічних наук, виконуючий обов'язки професора, проректор НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Горбатова Елена - кандидат педагогических наук, доцент факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Дригота Вера - соискатель Московского городского педагогического университета

Стаття

Загарницька Ірина - кандидат філософських наук, професор, директор Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Зыль Оксана - преподаватель факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Казанцева Ларисакандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, декан соціально-педагогічного факультету Бердянського державного педагогічного університету

Стаття

Крутий Катерина - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и инклю­зивного образования Крымского гуманитарного универ­ситета

Стаття

Мордоус Ірина - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступник директора  з навчально-виховної роботи Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Мустафаева Зюре - кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет»

Стаття

Панько Елизавета - кандидат психологических наук, профессор кафедры общей и детской психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Бондарчук Елена - кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Ремизовская Елена - музыкальный руководитель дошкольного учреждения № 434 г. Минска

Стаття

Пшенична Любов– кандидат наук з державного управління, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.  С. Макаренка

Стаття

Рагозіна Вікторія - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

Стаття

Рыжова Наталья - доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета

Стаття

Світлична Світланакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Стаття

Стреха Елена - кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Шкнай Людмила - магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Тимошевська Маріан - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Школяк Анна - доктор педагогических наук Педагогического университета имени комиссии народного образования в Кракове

Стаття

Секція 2

"Інноваційні технології розвитку дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища"

Модератори обговорення

      Божена Мухацка - доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту дошкільної і шкільної педагогіки Педагогічного університету імені комісії народної освіти в Кракові

     

 

 

 

 

 

 

           Луценко Ірина Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої творчості, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

 

 

 

 

Матеріали секції

Баранова Вероніка - аспірант кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.  Д. Ушинського»

Стаття

Воронецька Людмила - кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету імені М. Танка

Стаття

Горгош Людмила – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Прикарпатського національного університету імені В.  Стефаника

Стаття

Григораш Людмила - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Дидикало Юлія - вихователь ДНЗ № 436 м. Києва

Стаття

Доманова Ольга – старший викладач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету

Ярець Катерина– студентка  Маріупольського державного університету

Стаття

Зайцева Лариса – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету

Стаття

Кащук Наталія - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Киричок Вікторія - вчитель-тифлопедагог ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 28 «Горобинонька»

Романюк Оксана - вихователь-методист ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 28 «Горобинонька» 

Стаття

Козачок Валентина - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Колесніченко Марина - аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Коломійченко Наталія - вчитель-дефектолог (тифлопедагог) ДНЗ № 755 для дітей з порушеннями зору м. Києва

Стаття

Костюк Світлана - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Кот Наталія - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Кравченко Мар'яна - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Левінець Наталія - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Лісневська Наталія – асистент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стаття

Павленко Майя - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Пихтіна Ніна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Стаття

Савченко Іннастарший  викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стаття

Салабай Оксана - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Сидельникова Ольга - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання

Стаття

Силенко Марія - вихователь ДНЗ м. Фастова

Стаття

Славникова Жанна - практический  психолог дошкольного учреждения № 30 «Искорка» г. Шахтерск

Стаття

Сташенко Ірина - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Степанова Тетяна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціального розвитку особистості, декан факультету розвитку дитини Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Стаття

Суддя Зоя - заступник директора з навчально-виробничої роботи Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка

Пастушенко Наталія - старший викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка

Стаття

Сухорукова Галина - кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Шперкач Оксана - студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Секція 3

"Психологічний супровід становлення особистості дитини в різних соціальних інституціях"

Модератори обговорення

     Савенков Олександр Ілліч - доктор психологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології Московського міського педагогічного університету

 

 

 

 

 

 

  

       Піроженко Тамара Олександрівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

 

 

 

 

 

 

Матеріали секції

Аблітарова Аліде – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Кримського інженерно-педагогічного університету

Стаття

Аверьянова Татьяна - преподаватель кафедры общей и детской психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Бабич Наталія - аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Стаття

Гальченко Вікторія - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Горбачова Ольга – аспірант кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди

Стаття

Губеладзе Ірина - кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Карабаєва Ірина - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка

Стаття

Кобильченко Вадим - доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Стаття

Кузьменко Віра - доктор психологічних наук, професор кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Леганькова Ольга - кандидат психологических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Шиндюк Мария - педагог–психолог Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Магдич Ольга – аспірант кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Стаття

Мацюк Наталія - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Мельничук Сергій – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Омельченко Ірина - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Стаття

Падалка Роман – аспірант кафедри психології і педагогіки інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Підручна Ірина – аспірант кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стаття

Піроженко Тамара - доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка

Ладивір Світлана - кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка

Стаття

Святенко Юлія – аспірант кафедри педагогіка та психології НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Чижевська Ольга – кафедра управління та євроінтеграції Інститут соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Шарапа Ганна – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка

Стаття

Шиян Ольга - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории психологии Российского государственного гуманитарного университета

Стаття

Якименко Людмила - старший науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Стаття

Секція 4

"Освіта і соціокультурний простір дитинства"

Модератори обговорення

         Сергеюс Нейфахас - доктор соціальних наук, завідувач кафедри педагогіки дитинства Університету едукології Литви

 

 

 

 

 

 

 

 

           Кочубей Наталія Василівна - доктор філософських наук, професор кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали секції

Андрієнко Олена – кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії Донецького національного університету

Стаття

Ануфрієв Олег - кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу Національного музею архітектури та побуту України

Стаття

Артюшенко Оксана – викладач Міжрегіональної академії управління персоналом

Стаття

Ахундова Аміна – докторант кафедри психології Азербайджанського Державного педагогічного університету

Стаття

Богданець-Білоскаленко Наталіякандидат педагогічних наук, доцент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Стаття

Бурдейна Тетяна – аспірантка кафедри філософії і соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Стаття

Гавриленко Інна – аспірантка кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного університету імені А.  Макаренка

Стаття

Дербак Микола – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Житнік Тетяна - асистент кафедри загальної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Стаття

Зуєв Віталій – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії НТУУ КПІ

Стаття

Ісаєва Марина – аспірантка денної форми навчання ХНПУ імені Г.  Сковороди

Стаття

Касьянов Дмитро – кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Коломієць Олена – кандидат філософських наук, доцент Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Стаття

Кочубей Наталія – доктор філософських наук, професор кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Линовицька Олеся – кандидат медичних наук, керівник Центру міжнародних проектів «Євроосвіта», здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Лисакова Ірина - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Луцик Юлія - магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Матусевич Тетяна – аспірантка Київського університету туризму, економіки і права

Стаття

Микулинська Ольга – викладач Інституту мистецтв ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Стаття

Міщик Людмила – доктор педагогічних наук, професор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Сапсаєнко Л. – молодший науковий співробітник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стаття

Моторіна Надія – асистент кафедри теорії та методики дошкільної та навчальної освіти Забайкальського державно-педагогічного університету імені М. Чернишевського

Стаття

Олексенко Роман – кандидат економічних наук, доцент

Стаття

Олійник Олена - асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Стаття

Перглер Тетяна – кандидат політичних наук, доцент, директор Празького філіалу (Чехія) НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Подолян Галина – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття

Поліщук Катерина - аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Фатхутдінова Олена – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права

Стаття

Черненко Виктория - г. Москва

Стаття

Шахрай Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Стаття

Шевцова Наталія – старший викладач Кримського інженерно-педагогічного університету

Стаття

Секція 5

"Професійна підготовка у проекції трансформації дошкільної освіти"

Модератори обговорення

      Воронецька Людмила Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка

 

 

 

 

 

 

 

       Сухорукова Галина Вікторівна - кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

 

 

 

 

 

 

Матеріали секції

Бєлікова Олена – асистент кафедри дошкільної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Стаття

Білогур Влада– доцент Дніпрпетровського університету фізичної культури і спорту

Стаття

 

Борисова Олена - кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Стаття

Вахняк Надія - старший викладач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державниого педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Стаття

Гончаров Володимир – професор, директор Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Дідков Олександр – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

 

Дубинина Дина - кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

 

Журавель Валентина - викладач-методист Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені  І. Я. Франка

Стаття

Загородня Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка

Гура Світлана – вихователь дошкільного закладу № 34 «Золота рибка» м. Жовті Води

Стаття

Заїка Олена – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стаття

Коржук Ольга - аспірант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Котлова Людмила – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Стаття

Кудрявцева Олена - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Стаття

Луценко Ірина - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дитячої творчості, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Марєєва Тетяна - аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Стаття

Несух Людмила – кандидат історичних наук, директор Закарпатського філіалу Київського славістичного університету

Стаття

Онопрієнко Володимирдоктор педагогічних наук, доцент Сумського національного аграрного університету

Стаття

Панченко Тетяна кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Стаття

Пасько Катерина– кандидат філософських наук, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Стаття

Петько Людмила - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Пінчук Євген – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України

Стаття

Родионова Юлия - кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета

Стаття

Романова Марина - кандидат педагогических наук, доцент, декан Института педагогики Сахалинского государственного университета

Стаття

Руденко Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Стаття

Саврасова-В’юн Тетяна – здобувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Стаття

Сергеюс Нейфахас - доктор соціальних наук, завідувач кафедри педагогіки дитинства Університету едукології Литви

Стаття

Скалозуб Тетяна - аспірант кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Стаття

Смірнова Яна - аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Стаття

Стеценко Катерина – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Чернігівська Наталія – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Стаття

Шулигіна Раїса - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Стаття

Форум

V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасне дошкілля: реалії та перспективи" проходила з 18-31 жовтня в INTERNET форматі. Форум закрито. Для того, щоб переглянути матеріали перейдіть на форум⇒⇒⇒

Презентації

"Інноваційна діяльність дошкільних закладів освіти"

Відео

Відбувається наповнення матеріалів

Резолюція

Переглянути