Счастье - это мягкие, тёплые ладошки. За диваном фантики, на диване крошки. Что такое счастье - проще не ответить. Счастье есть у каждого, у кого есть дети!!!

Благодійні акції  

   

Опитування  

Що було головною причиною вибору Вашого ВНЗ і спеціальності?

Власне бажання - 47.1%
Престиж професії - 23.5%
Можливість подальшого працевлаштування - 22.1%
Порадили батьки - 7.4%

Total votes: 68
   

QR-код  

chart ird

   

Реорганізація

З метою проведення структурними підрозділами університету освітньої діяльності у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", на виконання наказу ректора від 07. 10. 2015 р. №492 щодо впорядкування структури НПУ імені М.П. Драгоманова, рішення Вченої ради університету від 24.09.2015 р. (протокол №3): Інститут розвитку дитини реорганізований шляхом приєднання його до структури Інституту педагогіки та психології (з 01.01.2016 р. - Факультет педагогіки та психології). 

   

Дитинство.Освіта.Соціум

ІІI Міжнародна науково-практична конференція (20.02.2014 р.)

Резолюція конференції

Переглянути резолюцію

Фото конференції

Переглянути фото

ІІ Міжнародна науково-практична конференція (21.02.2013 р.)

Програма конференції

Переглянути

Збірник конференції

Переглянути

Презентації конференції

Секція 1 та секція 4

Белоніна Ольга– студент НПУ імені М. П. Драгоманова

Досвід роботи Конотопського музею авіації з дітьми дошкільного віку

 

Гусєв Ігор– аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Особливості політичної поведінки студентської молоді

 

Звєрєва Марія– магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Розвивальне середовище різновікової групи як ефективний чинник формування комунікативної компетенції

 

Коваленко Анастасія– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Дитячі ЗМІ в Україні: проблеми розвитку

 

Łapot-Dzierwa Kinga– Drhab., prof. Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Presentation of the Project: Polish-Ukrainian Inspirations for Child Creative Activity

 

Раздольська Вікторія– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Роль сімейного туризму у відновленні гармонії в сучасній сім’ї

 

Стежко Анастасия– студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Эффективное родительство как важнейшее условие развитие ребенка

Секція 2

Бахтемірова Анна– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Телебачення для дітей та його вплив на психічний розвиток дитини

 

Білоха Тетяна– заступник директора з виховної роботи Центру позашкільної роботи м. Новомосковськ

Організація творчого простору для обдарованих дітей в умовах позашкільної освіти

 

Бондарина Людмила– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Дитячо-батьківські відносини як чинник психічного здоров'я дитини

 

Грузинська Інна– студентІнституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Формування у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання

 

Доник Анастасія– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Вплив сімейних конфліктів на психічний розвиток дитини

 

Kurowska Barbara– DrInstytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Developing creative linguistic activity in pre-school children

 

Нестеренко Анна– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Розвиток емоційної сфери дошкільника засобами арт-терапії

 

Szczyrba Joanna– MAInstytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

The active music perception and emotional development of a child

 

Fudala Rafał–MAInstytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

The problem of tolerance in multicultural societies

 

Чворсюк Ольга– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Пошук автентичності людини як умова духовності

Секція 3

 

Безбабіна Валерія– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Формування у старших дошкільників первинних математичних уявлень засобами орігамі

 

Гринбаум Елена– магистр Московского городского педагогического университета

Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста посредством игр-драматизаций

 

Грузинська Ірина– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Формування уявлень про професію у дітей старшого дошкільного віку у процесі гри

 

Казунина Елена– магистрМосковского городского педагогического университета

Влияние книжной графики на творческое развитие дошкольников

 

Мухо Анастасия– студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом

 

Сащенко Яна– студент Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка

Педагогічні умови стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей шестирічного віку

 

Токменко Людмила– магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Розвиток рідного мовлення засобами фольклору молодших дошкільнят у сучасному соціумі

 

Уласевич Ирина– студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Потенциал народного кукольного театра «Батлейка» как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста

 

Харченко Аліна– студент Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова

Педагогічний потенціал дидактичних ігор у вихованні інтересу дітей старшого дошкільного віку до спорту

Фото конференції

Переглянути фото

Резолюція конференції

Резолюція
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених
«Дитинство. Освіта. Соціум»

Робота  конференції  спрямована  на  визначення  та  вирішення  актуальних проблем  дитинства,  освіти,  фахової  підготовки  молоді,  висвітлення  сучасних умов для особистісного розвитку в період дитинства: обговоривши  доповіді  та  виступи  у  ході  пленарного  засідання, роботи секцій  «Дитинство  в  сучасному  соціумі»,  «Психологічний  простір розвитку  індивідуальності дитини», «Освіта в сучасних соціокультурних умовах»,  «Психолого-педагогічний  супровід  становлення  особистості майбутнього фахівця»; проаналізувавши  особливості  сприйняття  сучасною  дитиною глобальних  перетворень  світу,  екологічних  змін,  культурного, інформаційного  поля  суспільства, можливості,  які  створюються  завдяки міжнародним взаємовідносинам країн-учасниць ОБСЄ; окресливши  шляхи  мінімізації  негативного  впливу  соціуму  на психоемоційний  стан  дитини,  чинники  її  психічного  здоров’я, гармонійного розвитку, вияву обдарованості та креативності; розглянувши  потенціал  сучасних  навчально-розвивальних  технологій, вплив освітнього середовища на виховання і розвиток дитини; врахувавши  чинники  удосконалення  професійної  підготовки  у  вищих навчальних  закладах,  завдання  психолого-педагогічного  супроводу становлення особистості майбутнього фахівця; підсумовуючи вище зазначене пропонуємо:

1. Розширити тематику наукових досліджень студентів і молодих вчених в контексті  актуальних  для  вирішення  сучасних  проблем  дитинства  тем, вивчення сучасного міжнародного досвіду.

2. На базі електронного журналу  Інституту розвитку дитини «Студентські пошуки»  створити  спільний  для  ВНЗ-партнерів  студентський  електронний журнал.

3. На  сайті  Інституту  розвитку  дитини  НПУ  імені  М. П. Драгоманова створити  спільний  для  ВНЗ-партнерів  методичний  фонд  педагогічної майстерності викладача.

I Міжнародна науково-практична конференція (23 лютого 2012 р.)

Інформаційний лист

Информационное письмо

Informative letter

Программа пребывания студентов МГПУ и БГПУ имени Максима Танка в Институте развития ребенка (20-25 февраля 2012 г.)

День 1

Знакомство с Национальным педагогическим университетом имени М.П.Драгоманова:

·        посещение музея университета и кабинета-музея М.П.Драгоманова;

·        посещение научной библиотеки университета;

·        посещение Центра дистанционного образования университета.

Встреча с кандидатом педагогических наук, профессором, главным специалистом Департамента высшего образования Министерства науки, образования, молодежи и спорта Украины Богинич О.Л. В ходе встречи будут освещены такие вопросы:

·       структурные и функциональные компоненты деятельности Министерства науки, образования, молодежи и спорта Украины;

·       нормативно-правовое обеспечение подготовки специалистов для сферы дошкольного образования Украины.

Обзорная экскурсия по Киеву. (Золотые ворота, Софиевский собор, Михайловский золотоверхий собор, фуникулер, Подол).

День 2

Посещение музея М.Булгакова.

Встреча с доктором психологических наук, профессором, заведующей лабораторией психологии дошкольника Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины Пироженко Т.А. В ходе встречи будут освещены такие вопросы:

·        трансформация дошкольной ступени образования в свете решений  съезда работников дошкольного образования;

·        основные положения Концепции дошкольного образования Украины;

·        деятельность лаборатории психологии дошкольника.

Посещение концерта детских коллективов г.Киева и Киевской области (Киевский городской дом учителя).

Посещение Арт-центра Пинчука, прогулка по Крещатику.

День 3

Ознакомление с разными типами дошкольных образовательных учреждений г.Киева:

·        дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа. Наблюдение за работой воспитателя;

·        дошкольное образовательное учреждение компенсирующего типа. Наблюдение за работой воспитателя.

Круглый стол с кандидатом педагогических наук, доцентом, заместителем начальника управления образования Оболонского района г.Киева Пархоменко И.Н.,  В ходе встречи будут освещены такие вопросы:

·       организация управления в системе дошкольного образования;

·       функции и структура районного управления образования;

·       состояние и перспективы развития дошкольного образования в Оболонском районе г. Киева;

·       особенности работы дошкольного учреждения (ведомственная принадлежность, количество групп, педагогические кадры, контингент детей, комплектование групп, особенности планирования образовательной работы, обслуживающий персонал).

Экскурсия в Водно-информационный центр. Прогулка по Мариинскому парку.

День 4

Участие в работе Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых  «Детство. Образование. Социум»:

·        участие в пленарном заседании;

·        презентация докладов в секционных заседаниях.

Свободное время (посещение торговых центров).

День 5

Экскурсия в Киево-Печерскую лавру.

Встреча с директором Института развития ребенка, кандидатом философских наук, профессором Загарницкой И.И. и  активом студенческого самоуправления. В ходе встречи будут освещены такие вопросы:

·        концепция деятельности Института развития ребенка;

·        специальности и специализации;

·        организация учебно-воспитательного процесса;

·        научная деятельность преподавателей и студентов.

Бинарная лекция магистра на тему «Декоративное искусство Украины».

Выезд из отеля московской делегации ( Шулыгина Р.А.)

Студенческий вечер дружеского общения.

Выезд из отеля минской делегации (Луценко И.А.)

Фото конференції

Презентації учасників

Секція 3

Костогриз Анастасія

"Використання математичних тренажерів для кращого засвоєння учнями математичних понять"

"Тіла обертання"

 

Ксендзова Екатерина

"Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания младших дошкольников"

 

Вандаева Татьяна

"Развитие мышления и речи старших дошкольников в процессе интегрированного обучения"

 

Дем'янчук Марина

"Пропедевтична робота з сім'ями дітей, що потребують усунення вад мовлення"

 

Коваленко Наталія

"Музика як засіб гармонізації навчально-виховного процесу в ДНЗ"

 

Мельник Олександра

"Розвиток творчих здібностей дітей в умовах туристичних походів"

 

Плотко Ольга

"Підвищення рухової активності дітей дошкільного віку: аналіз вітчизняних досліджень"

 

Пушенко Віталіна

"Соціокультурні аспекти розвитку української вишивки"

 

Сарафанова Маргарита

"Розвиток образного мислення дитини засобами математики"

 

Федінчук Наталія

"Сутність та класифікація здоров'язбережувальних технологій навчання"

 

Шевченко Оксана

"Педагогічні умови розвитку експресивного мовлення дітей раннього віку"

 

Ярець Катерина

"Іміджеві складові сучасного дошкільного навчального закладу"

Всеукраїнська науково-практична конференція (24.02.2011 р.)

Інформаційний лист

Програма конференції

Фото конференції

Презентації учасників

Всеукраїнська науково-практична конференція (18.02.2010 р.)

Фото конференції

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Репозитарій НПУ  

   

Педагогічна преса  

   

Новини та оголошення  

   

Спілкування  

   

Всього відвідувань  

11672233
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулий тиждень
Цього місяця
Минулий місяць
Всього
26831
22404
91445
185827
474264
10134144
11672233

Your IP: 52.203.18.65
Server Time: 2022-01-20 20:27:20
   

Хто на сайті  

На сайті 1466 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ