НАУКОВИЙ ЧАСОПИС "ВІСНИК ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ" ISSN 2313-6766

 

Реорганізація

З метою проведення структурними підрозділами університету освітньої діяльності у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", на виконання наказу ректора від 07. 10. 2015 р. №492 щодо впорядкування структури НПУ імені М.П. Драгоманова, рішення Вченої ради університету від 24.09.2015 р. (протокол №3): Інститут розвитку дитини реорганізований шляхом приєднання його до структури Інституту педагогіки та психології (з 01.01.2016 р. - Факультет педагогіки та психології). 

   
Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ЧАСОПИСІ

Вимоги до структури та оформлення наукових статей для публікації у збірнику «Вісник Інституту розвитку дитини»:

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 – постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

 – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 – висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті:

 – УДК (курсивом, вирівнювання по лівому краю);

 – НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, жирним, відцентрована, українською, англійською, російською мовами);

 – ім’я та прізвище автора (авторів) (курсивом праворуч українською, англійською, російською мовами);

 – назва міста (курсивом праворуч);

 – анотація українською, англійською, російською мовами (900–1000 знаків кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки (курсивом);

 – ключові слова українською, англійською, російською мовами (курсивом);

 – обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація);

 – обсяг статті – 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків) (орієнтовно 12-15 сторінок);

 – обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

5. Посилання на джерела в тексті подаються відповідно до гарвардського стилю    Детальніше

6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. До статті додаються:

 – для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки. Резюме статті надсилається безоплатно.

– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail та напрям, за яким подано статтю (філософія, чи педагогіка, чи психологія).

10. Файли мають бути названі прізвищем автора:

Прізвище_стаття.doc                          Прізвище_рецензія (відсканований документ)

Прізвище_резюме.doc                        Прізвище_оплата (відсканований документ)

Прізвище_автор.довідка.doc

Матеріали надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Опитування  

Обираючи наше видання Ви орієнтувалися на:

персоналії редколегії - 25%
періодичність видання - 25%
вартість - 50%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 07 серп. 2014 - 12:23
   

Педагогічна преса  

   

Канал новин  

   

Всього відвідувань  

30022987
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулий тиждень
Цього місяця
Минулий місяць
Всього
10089
22766
190928
175717
75322
28695835
30022987

Your IP: 35.175.107.142
Server Time: 2023-12-04 10:48:58