Найбільш поширені запитання

1. Приклади гарвардських посилань у тексті:

І. Малкіна-Пих (2004, р. 91) зазначає, що кожен може переконатись у своїй багатогранності, усвідомивши, як часто змінює усталену модель світу так само легко, як змінює одяг. Тому й життя часом здається нам болотом, часом перегонами, пригодою, кошмаром, загадкою, карнавалом тощо. Різні моделі світогляду по-різному «фарбують» наше сприйняття і впливають на спосіб життя і мислення[6].

Нами апробовано застосування психосинтезу в процесі цілеспрямованого розвитку професійного самовизначення студентів (на прикладі майбутніх психологів) (Kucherenko 2011, р. 10) [4]. Було встановлено, що цей метод може дозволити студенту віднайти свої справжні (істинні) професійні цілі, які визначаються власною суб’єктністю (особистісним, свідомими «Я») (Kucherenko 2011) [5]. Цей метод може дозволити студенту легко відрізнити істинні цілі від тих, які він ставить перед собою у зв’язку із зовнішньою (соціальною) детермінацією, тобто під впливом субособистостей – усталених мало усвідомлюваних стереотипів. Іншими словами, психосинтез дозволяє не тільки усвідомити субособистість, яка несвідомо визначає професійні наміри в «Я-концепції», але й те, що саме його «Я» здійснює цілепокладання.

Література оформляється:

− українська та російська відповідно до вимог ВАК України;

− іноземна відповідно до Гарвардського стилю.

 

 

2. Поради щодо здійснення транслітерації літератури, що подається до статті:

 Транслітерація:

 − українські джерела – відповідно до правил україномовної транслітерації;

 − російські джерела – відповідно до правил російськомовної транслітерації;

 − іноземні (англійською мовою) джерела − не транслітеруються.

 Для спрощення транслітерації літератури радимо використовувати відповідні сайти. Зокрема, для транслітерації літератури, поданої

 українською мовою, http://translit.kh.ua/

 російською мовою, http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx