Основні положення діяльності Студентської ради ІРД

Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.

Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Основою нашої діяльності є Закон України Про студентське самоврядування в України та Положення про Студентську Раду Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 

Основною метою діяльності Студентської ради є:

1. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав.

 2. Сприяння гармонійному розвитку особистості студента.

3. Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, вихо­вання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціаль­ної активності та відповідальності за доручену справу.

4. Виявлення і реалізація творчих здібностей студентів, формування кращих мо­ральних якостей.

 

Завдання Студентської ради:  

 

 До складу Студентської Ради інституту входять:              

Голова СР: Мукієнко Марина(43 ДПР)

Секретар СР: Сушицька Катерина(24ДІ)

Заступник голови СР: Кірєєва Сніжана(33ДПР)

Голова культурно-масового відділу - Рибачок Катерина (33 ДПР)

Голова навчального відділу –  Довбаш Анна (22 ДПН)

 Голова інформаційного відділу – Папка Тетяна (34 ДІ)

Завдання Виконавчого комітету, до складу якого входять:

Інформаційний відділ відповідальний за подання інформації студентам:

А. на сайті інституту;

Б. в студентській газеті;

В. на дошці оголошення;

Культурно-масовий відділ – організація та проведення свят та дозвілля студентів.

Студентське наукове товариство – організація науково-дослідної діяльності студентів, випуск наукового журналу «Студентські пошуки».

Навчальний відділ – моніторинг студентів з питань діяльності університету й інституту, навчання та дозвілля.