Видання Інституту розвитку дитини

Сучасне дошкілля: реалії та перспективи

2008 рік - програма конференції

                      збірник конференції

2009 рік - програма конференції

2010 рік - програма конференції

2011 рік - програма конференції

2012 рік - програма конференції

Всеукраїнський науково-методичний семінар

2008 рік - програма семінару

2009 рік - програма семінару

2010 рік - програма семінару

                      збірник семінару

2011 рік - програма семінару

2012 рік - програма семінару

                      збірник семінару

Дитинство. Освіта. Соціум

2010 рік - програма конференції

2011 рік - програма конференції

                     збірник конференції

2012 рік - програма конференції

                      збірник конференції

2013 рік - програма конференції

                      збірник конференції

Монографії

2009 рік - "Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології"

2009 рік - "Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини дошкільного віку"

 

 

Фонд видань ВНЗ-партнерів Інституту

Обмін досвідом професійної підготовки

Сергеюс Нейфахас - доктор соціальних наук, завідувач кафедри педагогіки дитинства Університету едукології Литви

Стаття

Романова Марина - кандидат педагогических наук, доцент, декан Института педагогики Сахалинского государственного университета

Стаття

Розвиток особистості дошкільника: сучасні підходи, методики, технології

Горбатова Елена - кандидат педагогических наук, доцент факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Дригота Вера - соискатель Московского городского педагогического университета

Стаття

Зыль Оксана - преподаватель факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Панько Елизавета - кандидат психологических наук, профессор кафедры общей и детской психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Бондарчук Елена - кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Ремизовская Елена - музыкальный руководитель дошкольного учреждения № 434 г. Минска

Стаття

Стреха Елена - кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Шкнай Людмила - магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Школяк Анна - доктор педагогических наук Педагогического университета имени комиссии народного образования в Кракове

Стаття

Воронецька Людмила - кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету імені М. Танка

Стаття

Аверьянова Татьяна - преподаватель кафедры общей и детской психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Леганькова Ольга - кандидат психологических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Шиндюк Мария - педагог–психолог Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка

Стаття

Шиян Ольга - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории психологии Российского государственного гуманитарного университета

Стаття

Ахундова Аміна – докторант кафедри психології Азербайджанського Державного педагогічного університету

Стаття

Моторіна Надія – асистент кафедри теорії та методики дошкільної та навчальної освіти Забайкальського державно-педагогічного університету імені М. Чернишевського

Стаття

Черненко Виктория - г. Москва

Стаття